روزنوشت

می نویسم؛ تا به یاد آورم روزی، بودم

روزنوشت

می نویسم؛ تا به یاد آورم روزی، بودم

روزنوشت

من آرزویی ندارم، من از چیزی نمی‌ترسم، من آزادم...

«کازانتزاکیس»

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین نظرات

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

تراوش

۲۰
ارديبهشت

با اولین گریه ات، اولین قطره ی اشکت، دلم؛ دلم از جا کنده شد پریشان شد....، گرفتار شد...

به وحشت افتادم، از پاکی قلبت از معصومیت نهفته در صدایت...

              فراموشم نمیشود آن شب...

زمان گذشت و بزرگ شدی و من...

آه، مرا ببخش

مرا ببخش که دلم در آن لحظه مانده بود

             آخر آنشب بود که کشف کردم، عمق اولین ذره ی احساسم را.

مرا ببخش

مرا ببخش که بعد از نمیدانم چه مدت...، به خود اجازه می دهم بگویم...

             ... آخر تو همه ی تصورم از خوبی بودی، و در این تصویر بد بودن بی معناست...

ببخش که می گویم....،

                              بخشیدمت.

  • Nevercom

ساعتک

۰۱
ارديبهشت

می گزمت

به دندان می گزمت، تا

                 تمام تنت را

                               ساعتک بسازم

                تا لحظه لحظه ی بودنت

                               زیر ساعتک های

                          دندان من بگذرد

ایلود

  • Nevercom